Fakültemiz

Vizyon-Misyon

Öngörü (Vizyon)
Temel Bilimler, beşeri bilimler ve Edebiyat alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilecek kapasitede bir kimlik oluşturmaktır.

Özgörev (Misyon)
Atatürk ilkeleri ışığında, yüksek öğretim ilke ve yasaları çerçevesinde temel ve beşeri bilimler alanında eğitim, araştırma ve toplum hizmetleri sağlamak; ulusal ve uluslar arası düzeyde bilim üreten, araştırıcı, kendine güvenen, bilimsel etiğe bağlı, çağdaş, toplumsal ve bilimsel değerlere saygılı bireyler yetiştirmektir.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin