İç Kontrol

Görev Tanımları

Dekan görev tanımına ulaşmak için tıklayınız.

Dekan yardımcıları görev tanımına ulaşmak için tıklayınız.

Fakülte sekreteri görev tanımına ulaşmak için tıklayınız.

Personel ve özlük işleri birimi görev tanımına ulaşmak için tıklayınız.

Öğrenci işleri birimi görev tanımına ulaşmak için tıklayınız.

İdari ve mali işler birimi görev tanımına ulaşmak için tıklayınız.

Tahakkuk birimi görev tanımına ulaşmak için tıklayınız.

Bölüm sekreterliği birimi görev tanımına ulaşmak için tıklayınız.

Yazı işleri birimi görev tanımına ulaşmak için tıklayınız.

Evrak kayıt birimi görev tanımına ulaşmak için tıklayınız.

Dekan sekreterliği birimi görev tanımına ulaşmak için tıklayınız.

Destek hizmetleri birimi görev tanımına ulaşmak için tıklayınız.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin