İç Kontrol

Kalite Komisyonu

FAKÜLTEMİZ KALİTE KOMİSYONU

Doç. Dr. Ayşe KAPLAN (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Ayça Erinç YILDIRIM

Dr. Öğr. Üyesi Afşin Kürşat GAZANFER

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin